ข้อสอบHSK 1-6 เหมือนสอบจริง | คำศัพท์HSK |คะแนนสอบHSK

ข้อสอบHSK HSK คำศัพท์HSK

สารบัญ

ทุกคนทราบกันดีแล้วว่า ข้อสอบHSK มี 6 ระดับ ในบทความจะมี คำศัพท์HSK แจกให้ฟรี เพื่อทุกคนจะได้ไปท่องและฝึก ให้จำคำศัพท์ให้แม่น

ที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้น ทุกคนจะได้ฝึกการทำข้อสอบHSKเสมือนจริงผ่านบทความ คล้ายกับการทำข้อสอบHSKจริงๆ โดยจะแบ่งออกเป็น ข้อสอบHSK1 – ข้อสอบHSK6 ทุกระดับจะมีข้อสอบอย่างละ 5ชุดที่เป็นในส่วนของการจำลองข้อสอบ และ อีก 5ชุดจะเป็นข้อสอบที่ให้ดาวน์โหลดและไปทำด้วยตัวเอง

หลังทำเสร็จจะมีเฉลยคำตอบ มีคะแนน วัดผลตัวเองว่าทำ คะแนนHSK ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาดาวน์โหลดไฟล์ออกมาปริ้นเองให้ยุ่งยาก 

หากใครยังไม่รู้ว่า HSKคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนการสมัครHSK ให้ คลิกตรงนี้ 

*เสียงเพลงเริ่มต้นในข้อสอบจริงไม่ใช่แบบเดียวกับข้อสอบชุดเก่าที่นำมาลงให้ทำครับ*

***มีการจับเวลาการทำข้อสอบทุกpart และผลคะแนนสอบHSK***

HSK1 คำศัพท์HSK1 ข้อสอบhsk 1

HSK1 มีทั้งหมด40ข้อแบ่งออกเป็น2part 

  • การฟัง20ข้อ15นาที(900วินาที)
  • การอ่าน20ข้อ17นาที(1020วินาที)

ให้ดาวน์โหลด คำศัพท์HSK1 ไปท่องก่อนการทำข้อสอบนะเพื่อความถูกต้องในการทำข้อสอบ ***มีการจับเวลาการทำข้อสอบทุกpart***

คำศัพท์HSK1

HSK1

ข้อสอบHSK1 การฟัง1-1

ข้อสอบHSK1(การฟัง1-1)

ข้อสอบHSK1 การอ่าน1-1

ข้อสอบHSK1(การอ่าน1-1)

ข้อสอบ HSK1 การฟัง1-2

ข้อสอบHSK1(การฟัง1-2)

ข้อสอบ-HSK1-การอ่าน1-2

ข้อสอบHSK1(การอ่าน1-2)

ข้อสอบHSK1 การฟัง1-3

ข้อสอบHSK1(การฟัง1-3)

ข้อสอบHSK1 การอ่าน1-3

ข้อสอบHSK1(การอ่าน1-3)

ข้อสอบ HSK1 การฟัง1-4

ข้อสอบHSK1(การฟัง1-4)

ข้อสอบ-HSK1-การอ่าน1-4

ข้อสอบHSK1(การอ่าน1-4)

ข้อสอบHSK1 การฟัง1-5

ข้อสอบHSK1(การฟัง1-5)

ข้อสอบHSK1 การอ่าน1-5

ข้อสอบHSK1(การอ่าน1-5)

HSK1.pdf

HSK1-H10901(ไฟล์เสียง) HSK1-H10901(ข้อสอบ)

HSK1.pdf

HSK1-H10902(ไฟล์เสียง) HSK1-H10902(ข้อสอบ)
HSK1-H11003(ไฟล์เสียง) HSK1-H11003(ข้อสอบ)
HSK1-H11004(ไฟล์เสียง) HSK1-H11004(ข้อสอบ)
HSK1-H11005(ไฟล์เสียง) HSK1-H11005(ข้อสอบ)

HSK2 คำศัพท์HSK 2 ข้อสอบhsk2

HSK2 มีทั้งหมด60ข้อแบ่งออกเป็น2part

  • การฟัง35ข้อ25นาที(1500วินาที)
  • การอ่าน25ข้อ22นาที(1320วินาที)

ดาวน์โหลด คำศัพท์HSK2 แล้วท่องก่อนทำข้อสอบ

คำศัพท์HSK2

HSK2

ข้อสอบHSK2 การฟัง2-1

ข้อสอบHSK2(การฟัง2-1)

ข้อสอบHSK2 การอ่าน2-1

ข้อสอบHSK2(การอ่าน2-1)

ข้อสอบHSK 2 การฟัง2-2

ข้อสอบHSK2(การฟัง2-2)

ข้อสอบ-HSK2-การอ่าน2-2

ข้อสอบHSK2(การอ่าน2-2)

ข้อสอบHSK2 การฟัง2-3

ข้อสอบHSK2(การฟัง2-3)

ข้อสอบHSK2 การอ่าน2-3

ข้อสอบHSK2(การอ่าน2-3)

ข้อสอบ HSK2 การฟัง2-4

ข้อสอบHSK2(การฟัง2-4)

ข้อสอบ-HSK2-การอ่าน2-4

ข้อสอบHSK2(การอ่าน2-4)

ข้อสอบHSK2 การฟัง2-5

ข้อสอบHSK2(การฟัง2-5)

ข้อสอบHSK2 การอ่าน2-5

ข้อสอบHSK2(การอ่าน2-5)

HSK2.pdf

HSK2-H20901(ไฟล์เสียง) HSK2-H20901(ข้อสอบ)

HSK2.pdf

HSK2-H20902(ไฟล์เสียง) HSK2-H20902(ข้อสอบ)
HSK2-H21003(ไฟล์เสียง) HSK2-H21003(ข้อสอบ)
HSK2-H21004(ไฟล์เสียง) HSK2-H21004(ข้อสอบ)
HSK2-H21005(ไฟล์เสียง) HSK2-H21005(ข้อสอบ)

HSK3 คำศัพท์HSK3 ข้อสอบhsk 3

HSK3 มีทั้งหมด60ข้อแบ่งออกเป็น3part การฟัง40ข้อ35นาที การอ่าน30ข้อ30นาที การเขียน10ข้อ15นาที

คำศัพท์HSK3 จำคำศัพท์ให้แม่นก่อนทำข้อสอบ

*ข้อเขียนจะมีตัวเลือกให้เลือก แต่การสอบจริงจะไม่มีให้เลือก*

คำศัพท์HSK3

HSK3

ข้อสอบHSK3 การฟัง3-1

ข้อสอบHSK3(การฟัง3-1)

ข้อสอบHSK3 การอ่าน3-1

ข้อสอบHSK3(การอ่าน3-1)

ข้อสอบ-HSK3-การเขียน3-1

ข้อสอบHSK3(การเขียน3-1)

ข้อสอบ HSK3 การฟัง3-2

ข้อสอบHSK3(การฟัง3-2)

ข้อสอบ-HSK3-การอ่าน3-2

ข้อสอบHSK3(การอ่าน3-2)

ข้อสอบ-HSK3-การเขียน3-2

ข้อสอบHSK3(การเขียน3-2)

ข้อสอบHSK3 การฟัง3-3

ข้อสอบHSK3(การฟัง3-3)

ข้อสอบHSK3 การอ่าน3-3

ข้อสอบHSK3(การอ่าน3-3)

ข้อสอบ-HSK3-การเขียน3-3

ข้อสอบHSK3(การเขียน3-3)

ข้อสอบ HSK3 การฟัง3-4

ข้อสอบHSK3(การฟัง3-4)

ข้อสอบ-HSK3-การอ่าน3-4

ข้อสอบHSK3(การอ่าน3-4)

ข้อสอบ-HSK3-การเขียน3-4

ข้อสอบHSK3(การเขียน3-4)

ข้อสอบHSK3 การฟัง3-5

ข้อสอบHSK3(การฟัง3-5)

ข้อสอบHSK3 การอ่าน3-5

ข้อสอบHSK3(การอ่าน3-5)

ข้อสอบ-HSK3-การเขียน3-5

ข้อสอบHSK3(การเขียน3-5)

HSK3.pdf

HSK3-H31001(ไฟล์เสียง) HSK3-H31001(ข้อสอบ)

HSK3.pdf

HSK3-H31002(ไฟล์เสียง) HSK3-H31002(ข้อสอบ)
HSK3-H31003(ไฟล์เสียง) HSK3-H31003(ข้อสอบ)
HSK3-H31004(ไฟล์เสียง) HSK3-H31004(ข้อสอบ)
HSK3-H31005(ไฟล์เสียง) HSK3-H31005(ข้อสอบ)

HSK4 คำศัพท์HSK 4 ข้อสอบhsk4

HSK4 มีทั้งหมด100ข้อแบ่งออกเป็น3part การฟัง45ข้อ30นาที การอ่าน40ข้อ40นาที การเขียน15ข้อ25นาที

คำศัพท์HSK4 ต้องท่องศัพท์ก่อนทำข้อสอบครับ

*ข้อเขียนจะมีตัวเลือกให้เลือก แต่การสอบจริงจะไม่มีให้เลือก*

คำศัพท์HSK4

HSK4

ข้อสอบHSK4 การฟัง4-1

ข้อสอบHSK4(การฟัง4-1)

ข้อสอบHSK4 การอ่าน4-1

ข้อสอบHSK4(การอ่าน4-1)

ข้อสอบ-HSK4-การเขียน4-1

ข้อสอบHSK4(การเขียน4-1)

ข้อสอบHSK 4 การฟัง4-2

ข้อสอบHSK4(การฟัง4-2)

ข้อสอบ-HSK4-การอ่าน4-2

ข้อสอบHSK4(การอ่าน4-2)

ข้อสอบ-HSK4-การเขียน4-2

ข้อสอบHSK4(การเขียน4-2)

ข้อสอบHSK4 การฟัง4-3

ข้อสอบHSK4(การฟัง4-3)

ข้อสอบHSK4 การอ่าน4-3

ข้อสอบHSK4(การอ่าน4-3)

ข้อสอบ-HSK4-การเขียน4-3

ข้อสอบHSK4(การเขียน4-3)

ข้อสอบ HSK4 การฟัง4-4

ข้อสอบHSK4(การฟัง4-4)

ข้อสอบ-HSK4-การอ่าน4-4

ข้อสอบHSK4(การอ่าน4-4)

ข้อสอบ-HSK4-การเขียน4-4

ข้อสอบHSK4(การเขียน4-4)

ข้อสอบHSK4 การฟัง4-5

ข้อสอบHSK4(การฟัง4-5)

ข้อสอบHSK4 การอ่าน4-5

ข้อสอบHSK4(การอ่าน4-5)

ข้อสอบ-HSK4-การเขียน4-5

ข้อสอบHSK4(การเขียน4-5)

HSK4.pdf

HSK4-H41001(ไฟล์เสียง) HSK4-H41001(ข้อสอบ)

HSK4.pdf

HSK4-H41002(ไฟล์เสียง) HSK4-H41002(ข้อสอบ)
HSK4-H41003(ไฟล์เสียง) HSK4-H41003(ข้อสอบ)
HSK4-H41004(ไฟล์เสียง) HSK4-H41004(ข้อสอบ)
HSK4-H41005(ไฟล์เสียง) HSK4-H41005(ข้อสอบ)

HSK5 คำศัพท์HSK 5 ข้อสอบhsk 5

HSK5 มีทั้งหมด100ข้อแบ่งออกเป็น3part การฟัง45ข้อ30นาที การอ่าน45ข้อ45นาที การเขียน10ข้อ40นาที

คำศัพท์HSK5 และ ลิงค์นี้ครับ คำศัพท์สำคัญมากต้องจำให้แม่น จะช่วยในการสอบเยอะมาก

*ข้อเขียนจะมีตัวเลือกให้เลือก แต่การสอบจริงจะไม่มีให้เลือก*

คำศัพท์HSK5

HSK5

ข้อสอบHSK5 การฟัง5-1

ข้อสอบHSK5(การฟัง5-1)

ข้อสอบHSK5 การอ่าน5-1

ข้อสอบHSK5(การอ่าน5-1)

ข้อสอบ-HSK5-การเขียน5-1

ข้อสอบHSK5(การเขียน5-1)

ข้อสอบ HSK5 การฟัง5-2

ข้อสอบHSK5(การฟัง5-2)

ข้อสอบ-HSK5-การอ่าน5-2

ข้อสอบHSK5(การอ่าน5-2)

ข้อสอบ-HSK5-การเขียน5-2

ข้อสอบHSK5(การเขียน5-2)

ข้อสอบHSK5 การฟัง5-3

ข้อสอบHSK5(การฟัง5-3)

ข้อสอบHSK5 การอ่าน5-3

ข้อสอบHSK5(การอ่าน5-3)

ข้อสอบ-HSK5-การเขียน5-3

ข้อสอบHSK5(การเขียน5-3)

ข้อสอบ HSK5 การฟัง5-4

ข้อสอบHSK5(การฟัง5-4)

ข้อสอบ-HSK5-การอ่าน5-4

ข้อสอบHSK5(การอ่าน5-4)

ข้อสอบ-HSK5-การเขียน5-4

ข้อสอบHSK5(การเขียน5-4)

ข้อสอบHSK5 การฟัง5-5

ข้อสอบHSK5(การฟัง5-5)

ข้อสอบHSK5 การอ่าน5-5

ข้อสอบHSK5(การอ่าน5-5)

ข้อสอบ-HSK5-การเขียน5-5

ข้อสอบHSK5(การเขียน5-5)

HSK5.pdf

HSK5-H51001(ไฟล์เสียง) HSK5-H51001(ข้อสอบ)

HSK5.pdf

HSK5-H51002(ไฟล์เสียง) HSK5-H51002(ข้อสอบ)
HSK5-H51003(ไฟล์เสียง) HSK5-H51003(ข้อสอบ)
HSK5-H51004(ไฟล์เสียง) HSK5-H51004(ข้อสอบ)
HSK5-H51005(ไฟล์เสียง) HSK5-H51005(ข้อสอบ)

HSK6 คำศัพท์HSK 6 ข้อสอบhsk6

HSK6 มีทั้งหมด101ข้อแบ่งออกเป็น3part การฟัง50ข้อ35นาที การอ่าน50ข้อ50นาที การเขียน1ข้อ45นาที

ให้ดาวน์โหลด คำศัพท์HSK6 ไปท่องก่อนการทำข้อสอบนะเพื่อความถูกต้องในการทำข้อสอบ

*ข้อเขียนจะมีตัวเลือกให้เลือก แต่การสอบจริงจะไม่มีให้เลือก*

คำศัพท์HSK6

HSK6

ข้อสอบHSK6 การฟัง6-1

ข้อสอบHSK6(การฟัง6-1)

ข้อสอบHSK6 การอ่าน6-1

ข้อสอบHSK6(การอ่าน6-1)

ข้อสอบ-HSK6-การเขียน6-1

ข้อสอบHSK6(การเขียน6-1)

ข้อสอบHSK 6 การฟัง6-2

ข้อสอบHSK6(การฟัง6-2)

ข้อสอบ-HSK6-การอ่าน6-2

ข้อสอบHSK6(การอ่าน6-2)

ข้อสอบ-HSK6-การเขียน6-2

ข้อสอบHSK6(การเขียน6-2)

ข้อสอบHSK6 การฟัง6-3

ข้อสอบHSK6(การฟัง6-3)

ข้อสอบHSK6 การอ่าน6-3

ข้อสอบHSK6(การอ่าน6-3)

ข้อสอบ-HSK6-การเขียน6-3

ข้อสอบHSK6(การเขียน6-3)

ข้อสอบ HSK6 การฟัง6-4

ข้อสอบHSK6(การฟัง6-4)

ข้อสอบ-HSK6-การอ่าน6-4

ข้อสอบHSK6(การอ่าน6-4)

ข้อสอบ-HSK6-การเขียน6-4

ข้อสอบHSK6(การเขียน6-4)

ข้อสอบHSK6 การฟัง6-5

ข้อสอบHSK6(การฟัง6-5)

ข้อสอบHSK6 การอ่าน6-5

ข้อสอบHSK6(การอ่าน6-5)

ข้อสอบ-HSK6-การเขียน6-5

ข้อสอบHSK6(การเขียน6-5)

HSK6.pdf

HSK6-H61001(ไฟล์เสียง) HSK6-H61001(ข้อสอบ)

HSK6.pdf

HSK6-H61002(ไฟล์เสียง) HSK6-H61002(ข้อสอบ)
HSK6-H61003(ไฟล์เสียง) HSK6-H61003(ข้อสอบ)
HSK6-H61004(ไฟล์เสียง) HSK6-H61004(ข้อสอบ)
HSK6-H61005(ไฟล์เสียง) HSK6-H61005(ข้อสอบ)

สรุป ข้อสอบHSK และ คำศัพท์HSK

หลังจากที่ทำได้ทำ ข้อสอบHSK แล้วเป็นยังไงบ้างครับ เชื่อว่าหลายคนได้คะแนนดีแน่นอน แต่ทว่าหากทำข้อสอบแล้วคะแนนยังไม่ดีก็สามารถทำซ้ำๆวนไปหลายๆรอบนะ หรือไม่ก็กลับไปท่อง คำศัพท์HSK1 -6 ให้คล่อง ถ้าจำศัพท์ได้แม่นในหลายครั้งก็จะช่วยให้เราตอบถูกมากยิ่งขึ้น และหากใครอยากฝึก ภาษาจีนเพิ่มอีก ก็สามารถเข้าไปดูบทความต่อไป แอพพลิเคชั่นสำหรับคนเรียนจีน บทความมาเร็วๆนี้น้า

3 thoughts on “ข้อสอบHSK 1-6 เหมือนสอบจริง | คำศัพท์HSK |คะแนนสอบHSK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *